Съдържание на инстркцията

Внимание: потребителите на Netscape трябва да установят своя език като кодировка по подразбиране, в противен случай, вместо националните си букви ще виждат знаци '?'.
Това става така:: View/CharacterSet/Вашата кодировка,
,а после: View/CharacterSet/SetDefault.

Избор на език
Вход в чата
Регистрация
Модификация/премахване на Вашия профил
Создаване на стая
Предаване на съобщения
Описание на списъка от потребители
Изход от стаите на чата
Преглед на списъка с потребители без влизане в чата

Индивидуални настройки на прозореца

Функции и команди:
    Помощ
    Усмивки
    Форматиране на текст
    Покана на потребител, да дойде във вашата стая в чата
    Смяна на една стая с друга
    Редактиране на собствения профил в чата
    Повтаряне на последната команда и съобщение
    Отговор на конкретния потребител
    Частно съобщение
    Действия Ново
    Игнориране на потрбител
    Получаване на информация за потребителя
    Запис на съобщения

Специални команди за модератора и администратора:
    Изпращане на обяви
    Отстраняване на потребители
    Предоставяне права на модераторИзбор на език

phpMyChat Ви позволява да избирате един от няколко езика, на които е преведен чата. За това е достатъчно да изберете един от националните флагове, изобразени на началната страница на чата. На показания по-долу пример, потребителя избира френски език:

Флаги для выбора языка

Обратно към съдържанието


Вход:

ЕАко вече сте регистрирани в чата, е достатъчно да въведете своя ник и парола. Изберете стая и кликнете върху бутона ВЛЕЗ В ЧАТА.

Ако не сте регистрирани, първо ще трябва да се регистрирате.

Обратно към съдържанието


Регистрация:

Ако още не сте се регистрирали, моля, щракнете върху връзката регистрация. Ще се появи съответния прозорец.

Разбира се, вече ретистриран потребител може да промени/премахни профила си, заради което в началната страница има връзка и връзки.

Обратно към съдържанието


Създаване на стая:

Регистрираните потребители могат да създават стаи. Частните стаи са достъпни сано по тяхното име и не се отбелязват в списъка със стаи. Те са видими само за присътстващите в тях потребители.

Името на стаята не може да съдържа запетаи или обратно накронена черта (\).

Обратно към съдържанието


Изпращане на съобщения:

За да изпратите съобщение в стаята на чата, наберете текст в полето в долната част на екрана и натиснете Enter. Вашето съобщение ще се появи в прозореца на чата.

Можете да променяте цвета на Вашите съобщения, избирайки нов цвят от таблицата със стандартни цветове в дясно от полето на съобщенията.

Обратно към съдържанието


Описание на списъка от потребители (в дясната част на екрана):

    ССписъка има два важни параметъра:
  1. Малък знак, определян от посочения при регистрация пол на потребителя, който при кликване върху него показва кой е това, а при нерегистрираните се заменя с празно пространство;
  2. Ника на администратова или модератора са форматирани с курсив.

Например, На посочената по-долу картинка е показано:
Списък с потребители
  • Nicolas е администратор и един от модераторите на стая PhpMyChat;
  • alien (който не е посочил пол), Jezek2 и Caridad - регистрирани потрбители без допълнителни права в стая PhpMyChat;
  • lolo - нерегистриран потребител.

Обратно към съдържанието


Изход от стаята на чата:

За да излезете от чата, кликнете веднъж върху връзката "Изход". Друг начин за изход е въвеждането в полето за съобщения, на една от командите:
/exit
/bye
/quit
При всяка една от тях може да добавите и съобщение отделено от празно пространство, което ще се покаже в прозореца на чата при изхода Ви. Например : /quit До нови срещи!

ще предаде "До нови срещи!" в основния екран на стаята която напускате.

Обратно към съдържанието


Преглеждане на списъка с потребителите без влизане в чата:

Можете да кликнете върху съответната връзка на стартовата страница или ако сте в чата, кликнете върху знака Списък отделно в горния десен ъгъл на прозореца на чата, за да отворите в отделен прозорек списъка с потребители и списъка с общодостъпните стаи в този момент.
Името на прозореца съдържа и списъка с потребителите, ако са по-малко от три. В прозореца се показво списъка с потребителите и отворените стаи.

Ако кликнете върху знака Сигнал ще включите/изключите звуковия сигнал при влизане на нов потребител.

Обратно към съдържаниетоИндивидуални настройки на прозореца на чата:

Има множесдтво настройки за промяна вида на прозореца. За промяна просто въведете нужната команда в полето за съобщения в долната част на чата и натиснете клавиша Enter. Може да се наложи да рефрешнете браузъра (да натиснере бутона Refresh).


Обратно към съдържаниетоФункции и команди

Помощ:

Намирайки се в стаята на чата, можете да извикате помощ, натискайки знака Помощь до полето за въвеждане на съобщения в долната част на екрана. Освен това, можете да напижете в реда за съобщения някоя от командите "/help" или "/?" без кавички.

Обратно към съдържанието


Усмивки:

Може да използвати графически усмивки в съобщенията си. Вижте какъв код трябва да въведете в полето за съобщения, за да получите една или друга картинка.

:) :D :o :( ;) :p 8) :[ :kill:
:) :D :o :( ;) :p 8) :[ :kill:

Например, напишете в полето за съобщения "Хей, Джек :)" без кавички, и ще видите реда Хай, Джек :) в прозореца на чата.

Обратно към съдържанието


Форматиране на текста:

Текста може да е удебелен, наклонен и подчертан с помощта на таговете <B> </B>, <I> </I> или <U> </U>.

Например, <B>този текст</B> ще се вижда така този текст.

За създаването на интернет връзка за e-mail или URL, просто напишете адрес. (без HTML тагове). Връзката ще бъде създадена автоматично.

Обратно към съдържанието


Покана на потребител в своята стая на чата:

Използвайки командата invite, Вие можете да поканите потребител да се присъедини към стаята в чата, в която се намирате в момента.

Например: командата /invite Джек

ще предаде на потребителя Джек съобщение за вашата покана, което ще съдържа името на стаята Ви като връзка как гиперссылку кликвайки върху която Джек ще може да стигне във вашата стая.

Може да посочите няколко ника в една стая /invite (например "/invite Джек,Helen,Alf"). трябва да са отделени с запетая (,) без празни пространства.

Обратно към съдържанието


Смяна на стаите:

Списъка с потребителите, в дясната част на екрана е съставен от списък със стаите и намиращите се в тях участници. За да смените стая е достатъчно да кликнете веднъж върху името на стаята. Празните стаи не се появяват в списъка. Може да попаднете в празна стая, като напишете в полето за съобщения командата "/join #име на стая" без кавички.

Например: /join #RedRoom

ще ви препрати към стая RedRoom.

Вие можете също така да създадете и нова стая с помощта на същата комана. Можете да изберете и от кой вид да е: 0 дефинира частна стая, а 1 публична стая (по-подразбиране).

Например: командата /join 0 #MyRoom

ще създаде частна стая MyRoom (ако няма публична стае с такова име) и Вие ще влезете в нея.

Името на стаята не може да съдържа запетая и обратно наклонена черта (\).

Обратно към съдържанието


Промяна на личния профил в чата:

Командата Profile (профил) ще отвори нов прозорец, в който е показан Вашият профил и Вие можете да го промените, посочвайки ника и паролата си. (За това може да използвате, също така и връзката в началната страница на чата).
Напишете /profile

Обратно към съдържанието


Възстановяване на последната команда и съобщение:

Командата ! възстановява в полето за съобщения, последната въведена от Вас команда.
Напишете /!

Обратно към съдържанието


Отговор на конкретен потребител:

Кликнете върху името на потребителя в списъка от дясната част на екрана и тогава в полето за съобщения ще се изпише "име_на_потребител>" без кавички. Това ще Ви позволи да се обърнете към конкретен потребител , например, в отговор на негово предишно съобщение.

Обратно към съдържанието


Частно съобщение:

За да предадете частно съобщение на потребител от Вашата стая, въведете команда "/msg име_на_потребител текст_на_съобщение" или "/to име_на_потребител текст_на_съобщение" без кавички.

Например, для потребителя Джек: /msg Джек Кой си ти?

Това съобщение ще видите само Джек и Вие, но не и някой друг потребител на чата.

Ако кликнете върху името на потребителя в основния прозорец на чата то тази команда автоматично ща се изпише в полето за съобщения.

Обратно към съдържанието


Действия:

За да опишете свое действие от трето лице, напишете "/me действие" без кавички.

Например: Ако Джек набере "/me излиза да пуши", в прозореза на екрана ще се появи "* Джек излиза да пуши".

Обратно към съдържанието


Игнориране на потребител:

За да игнорирате всички съобщения на потребител, наберете командата "/ignore име_на_потребител" без кавички.

Например: /ignore Джек

От този момент съобщенията от потребителя Джек няма да се показват на Вашия екран.

За да видите списъка с потребители, които сте игнорирали, наберете командата "/ignore" без кавички.

Ако искате да виждате съобщения от игнориран потребител, наберите командата "/ignore - име_на_потребител" без кавички, където "-" е тире.

Например: /ignore - Джек

Сега всички съобщения от Джек ще се появяват на екрана Ви, включително и тези, които са изпратени преди премахване на игнорирането, но още се виждат на екрана. Если в команде отмены игнорирования после дефиса не будет указано никакое имя, будет очищен весь Ваш список игнора.

ВМоже да посочите в една команда повече от едно име (например, "/ignore Джек,Helen,Alf" или "/ignore - Джек,Alf"). ИИмената се разделят със запетая (,) без празни пространства.

Обратно към съдържанието


Получаване информация за потребител:

За да получите информация за потребител, наберете командата "/whois име_на_потребител" без кавички.

Например: /whois Джек

където 'Джек' е името на регистриран потребител. Това ще предизвика отварянето на нов прозорец с информазия, посочена от този потребител при регистрацията му.

Обратно към съдържанието


Записване на съобщения:

За да експортирате съобщенията в локален HTML фаил (без уведомяванията), напишете командата "/save n" без кавицки.

Например: /save 5

където '5' - е цислото съобщения за запис. Ако n не е определено, ще се дапишат всички достъпни съобщения.

Обратно към съдържаниетоКоманди за администратора и модератора

Предаване на обява:

Администратора може да предава обяви към всички потребители, независимо от това, в коя стая се намират, с помощта на командата announce.

Например: /announce Чата няма да работи днес от 20:00.

Обратно към съдържанието


Отстраняване на потребител:

Модератора може да отстрани потребител, администратора може да отстрани потребител и модератор, с помощта на командата kick. Потребителя трябва да се намира в същата стая в която е и модератора (това не касае администратора).

Например, ако потребителя Джек трябва да бъде отстранен: /kick Джек

Обратно към съдържанието


Предоставяне права на модератор:

Модератора и администратора могат да предоставят права за модератор на друг потребител с помощта на командата promote.

Например, ако Джек - е името на потребитела, който ще бъде наравен модератор: /promote Джек

Само администратора може да извърши обратната операция и да лиши от права модератора на стаята (да установи права на потребитал). Команда за това няма.

Обратно към съдържанието