Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Προειδοποίηση: Χρήστες του Netscape πρέπει να ορίσουν τη γλώσσα τους ως σταθερή κωδικοποίηση, αλλιώς οι χαρακτήρες των μηνυμάτων θα αντικατασταθούν με '?'.
This can be done as follows: View/CharacterSet/your language Auto-Detect, then View/CharacterSet/SetDefault.

επιλογή γλώσσας
είσοδος στη συζήτηση
εγγραφή
μετατροπή/διαγραφή στοιχείων
δημιουργία αιθουσών
αποστολή μηνυμάτων
λίστα χρηστών
έξοδος από τη συζήτηση
προβολή συμμετέχοντων χωρίς είσοδο

προσαρμογή όψης συζήτησης

Στοιχεία και εντολές:
    βοήθεια
    αισθηματόσημα
    διαμόρφωση κειμένου
    πρόσκληση σε χρήστη άλλης αίθουσας
    αλλαγή αιθουσών
    προσωπικά μηνύματα
    ενέργειες
    αγνόηση άλλων χρηστών
    δημόσια στοιχεία χρηστών
    σώσιμο μηνυμάτων

Εντολές διαχειριστή/συντονιστών:
    ανακοίνωση
    εκδίωξη
    προβιβασμός σε συντονιστήΕπιλογή γλώσσας:

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις γλώσσες στις οποίες το phpMyChat έχει μεταφραστεί κλικάροντας στην αντίστοιχη σημαία στην αρχική σελίδα. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο χρήστης επιλέγει Γαλλικά:

Σημαίες για επιλογή γλώσσας

Κορυφή σελίδας


Είσοδος στη συζήτηση:

Εαν έχετε ήδη εγγραφεί, εισέλθετε δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε σε ποιά αίθουσα θέλετε να συζητήσετε και πατήστε το κουμπί 'συζήτηση'.

Αλλιώς πρέπει να εγγραφείτε πρώτα.

Κορυφή σελίδας


Για να εγγραφείτε:

Εαν δεν έχετε ήδη εγγραφεί, επιλέξτε 'Εγγραφή'. Ένα μικρό παράθυρο θα εμφανιστεί:

Φυσικά, εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αλλάξουν/σβύσουν τα στοιχεία τους πατώντας τους αντίστοιχους υπερσύνδεσμους.

Κορυφή σελίδας


Δημιουργία αιθουσών:

Εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν αίθουσες. Σε ιδιωτικές αίθουσες έχουν πρόσβαση μόνο χρήστες που γνωρίζουν το όνομά τους (των αιθουσών...), το οποίο δεν προβάλλεται παρά μόνο σε όσους βρίσκονται ήδη μέσα.

Απαγορεύονται το κόμμα (,) και backslash (\) στα ονόματα αιθουσών.

Κορυφή σελίδας


Αποστολή μηνυμάτων:

Για να στείλετε ένα μήνυμα στη συζήτηση, πληκτρολογήστε το κείμενό σας στο κενό κάτω αριστερά και πατήστε Enter/Return. Μηνύματα από όλους τους χρήστες ρέουν στο πεδίο συζήτησης.

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των δικών σας μηνυμάτων, επιλέγοντας ένα χρώμα από την παλέτα δεξιά του κουμπιού 'Αποστολή'.

Κορυφή σελίδας


Κατανόηση της λίστας χρηστών:

    Δύο βασικοί κανόνες έχουν ορισθεί για τη λίστα χρηστών:
  1. ένα εικονίδιο που δείχνει το φύλο προβάλλεται πριν το όνομα εγγεγραμμένου χρήστη (κλικάροντάς το, ανοίγει το παράθυρο δημόσιων πληροφοριών γι' αυτόν το χρήστη), ενώ μη εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν κενό πριν από το όνομά τους
  2. χρήστης που είναι διαχειριστής ή συντονιστής γράφεται με πλάγια γράμματα

Για παράδειγμα, από την παρακάτω εικόνα συμπεραίνουμε πως:
λιστα χρηστών
  • ο Nicolas είναι ο διαχειριστής ή συντονιστής της αίθουσας phpMyChat

  • ο alien (άγνωστο φύλο), ο Jezek2 και η Caridad είναι εγγεγραμμένοι χρήστες χωρίς παραπάνω 'δύναμη' για την αίθουσα phpMyChat

  • ο/η lolo είναι μη εγγεγραμμένος χρήστης

Κορυφή σελίδας


Έξοδος από τη συζήτηση:

Για να βγείτε από τη συζήτηση, απλά πατήστε το "Έξοδος". Εναλλακτικά, μπορείτε να δώσετε μία εκ των παρακάτω εντολών στο πεδίο κειμένου:
/exit
/bye
/quit
Αυτές οι εντολές μπορούν να συμπληρωθούν με ένα μήνυμα που θα σταλεί κατά την έξοδό σας από την αίθουσα. Για παράδειγμα: /quit τα λέμε

θα στείλει το μήνυμα "τα λέμε" στο πεδίο συζήτησης κατά την έξοδό σας.

Κορυφή σελίδας


Προβολή συμμετέχοντων χωρίς είσοδο στη συζήτηση:

Κλικάροντας στον υπερσύνδεσμο που αναφέρει τον αριθμό συνδεδεμένων χρηστών, ή, κατά τη συζήτηση, κλικάροντας στο εικονίδιο παράθυρο χρηστών πάνω δεξιά στην οθόνη, ανοίγει ανεξάρτητο παράθυρο που δείχνει τη λίστα συνδεδεμένων χρηστών και τις αίθουσες στις οποίες βρίσκονται, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
Ο τίτλος του παραθύρου περιέχει τα ονόματα χρηστών αν είναι λιγότερα των 3, αλλιώς τον αριθμό τους και τις ανοιχτές αίθουσες.

Κλικάρισμα στο εικονίδιο ήχει στην κορυφή αυτού του παραθύρου επιτρέπει/απαγορεύει ηχητικό σήμα κατά την είσοδο χρήστη.

Κορυφή σελίδαςΠροσαρμογή όψης συζήτησης:

Υπάρχει πληθώρα τρόπων να αλλάξει η όψη της συζήτησης. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, πληκτρολογήστε την σχετική εντολή στο πεδίο κειμένου και πατήστε το Enter/Return.


Κορυφή σελίδαςΣτοιχεία και εντολές

Βοήθεια:

Σε κάθε αίθουσα μπορείτε να ανοίξετε ένα παράθυρο βοήθειας κλικάροντας στο εικονίδιο ? που βρίσκεται πριν το πεδίο κειμένου. Επίσης μπορείτε να πληκτρολογήσετε "/help" ή "/?".

Κορυφή σελίδας


Αισθηματόσημα:

Μπορείτε να συμπεριλάβετε αισθηματόσημα στα μηνύματά σας. Παρακάτω βλέπετε τον κώδικα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα:

:) :D :o :( ;) :p 8) :[ :kill:
:) :D :o :( ;) :p 8) :[ :kill:

Για παράδειγμα, το μήνυμα "Καλημέρα Jack :)" χωρίς εισαγωγικά θα παράξει το μήνυμα Καλημέρα Jack :) στο πεδίο συζήτησης.

Κορυφή σελίδας


Διαμόρφωση κειμένου:

Ένα κείμενο μπορεί να γίνει παχύ, πλάγιο ή υπογραμμισμένο, θέτοντάς το ανάμεσα στις εντολές HTML <B> </B>, <I> </I> ή <U> </U> αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, <B>αυτό</B> θα παράξει αυτό.

Για να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο σε e-mail ή URL, απλώς πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (χωρίς HTML). Ο υπερσύνδεσμος θα δημιουργηθεί αυτόματα.

Κορυφή σελίδας


Πρόσκληση σε χρήστη άλλης αίθουσας:

Η εντολή Invite προσκαλεί το χρήστη άλλης αίθουσας να εισέλθει στην δική σας.

Για παράδειγμα: /invite Jack

θα στείλει ιδιωτικό μήνυμα στον Jack προτείνοντάς του να έρθει στην αίθουσα όπου βρίσκεστε. Το μήνυμα αυτό περιέχει το όνομα της αίθουσάς σας, το οποίο προβάλλεται ως υπερσύνδεσμος.

Μπορείτε να περιλάβετε άνω του ενός χρήστες στην πρόσκλησή σας (π.χ. "/invite Jack,Helen,Alf"). Τα ονόματα πρέπει να χωρίζονται με κόμμα (,), χωρίς κενά.

Κορυφή σελίδας


Αλλαγή αιθουσών:

Η λίστα στα δεξιά της οθόνης προβάλλει τις αίθουσες συζητήσεων και τους χρήστες που βρίσκονται σε αυτές. Για να βγείτε από την παρούσα αίθουσα και να μπείτε σε μία άλλη, απλώς κλικάρετε στο όνομα της επιθυμητής αίθουσας. Κενές αίθουσες δεν προβάλλονται στη λίστα αυτή. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε μία άδεια αίθουσα πληκτρολογώντας "/join #αίθουσα" χωρίς εισαγωγικά.

Για παράδειγμα: /join #RedRoom

θα σας μετακινήσει στο RedRoom.

Μ πορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία αίθουσα με την ίδια εντολή, αλλά πρέπει να καθορίσετε το είδος: 0 σημαίνει ιδιωτική, 1 σημαίνει δημόσια (αρχική τιμή).

Για παράδειγμα: /join 0 #MyRoom

θα δημιουργήσει την ιδιωτική αίθουσα (αν δεν υπάρχει ήδη δημόσια με αυτό το όνομα) MyRoom και θα σας μεταφέρει εκεί.

Το όνομα μιας αίθουσας δεν μπορεί να περιέχει κόμμα (,) ή backslash (\).

Κορυφή σελίδας


Αλλαγή των στοιχείων σας κατά τη συζήτηση:

Η εντολή Profile δημιουργεί ένα ξεχωριστό παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τα στοιχεία σας εκτός από το όνομα χρήστη και κωδικό (πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον σχετικό υπερσύνδεσμο της αρχικής σελίδας γι' αυτό).
Πληκτρολογήστε /profile

Κορυφή σελίδας


Προβολή του τελευταίου μηνύματος ή εντολής:

Η εντολή ! προβάλλει στο πεδίο κειμένου το τελευταίο μήνυμα ή εντολή που στείλατε.
Πληκτρολογήστε /!

Κορυφή σελίδας


Αναφορά σε συγκεκριμένο χρήστη:

Κλικάροντας στο όνομα ενός χρήστη από την λίστα στα δεξιά της οθόνης, εμφανίζεται το "χρήστης>" στο πεδίο κειμένου. Έτσι μπορείτε με ευκολία να κατευθύνετε το δημόσιο μήνυμά σας σε ένα συγκεκριμένο χρήστη, πιθανόν ως απάντηση σε κάτι που είπε.

Κορυφή σελίδας


Προσωπικά μηνύματα:

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε έναν άλλο χρήστη του ίδιου δωματίου, πληκτρολογήστε την εντολή "/msg όνομα κείμενο" ή "/to όνομα κείμενο" χωρίς εισαγωγικά.

Για παράδειγμα, όπου Jack είναι ο χρήστης: /msg Jack πως πάει η φασολιά;

Το μήνυμα θα εμφανιστεί μόνο στον Jack και εσάς, αλλά σε κανέναν άλλο χρήστη.

Υπ' όψιν πως κλικάροντας στο όνομα ενός χρήστη στο πεδίο συζήτησης, τίθεται αυτόματα αυτή την εντολή στο πεδίο κειμένου σας.

Κορυφή σελίδας


Ενέργειες:

Για να περιγράψετε μία ενέργειά σας, χρησιμοποιήστε την εντολή "/me ενέργεια" χωρίς εισαγωγικά.

Για παράδειγμα: Εαν ο Jack στείλει το μήνυμα "/me σκαρφαλώνει, σκαρφαλώνει, σκαρφαλώνει", στο κυρίως πεδίο θα φανεί "* Jack σκαρφαλώνει, σκαρφαλώνει, σκαρφαλώνει".

Κορυφή σελίδας


Αγνόηση άλλων χρηστών:

Για να αγνοήσετε όλα τα μηνύματα ενός χρήστη, πληκτρολογήστε την εντολή "/ignore χρήστης" χωρίς εισαγωγικά.

Για παράδειγμα: /ignore Jack

Από τη στιγμή εκείνη, τα μηνύματα του Jack δεν θα φαίνονται στην οθόνη σας.

Για να δείτε τη λίστα αγνοουμένων χρηστών, απλά πληκτρολογήστε την εντολή "/ignore" χωρίς εισαγωγικά.

Για να επαναφέρετε την προβολή μηνυμάτων ενός αγνοούμενου χρήστη, πληκτρολογήστε την εντολή "/ignore - χρήστης" χωρίς εισαγωγικά όπου "-" είναι η παύλα.

Για παράδειγμα: /ignore - Jack

Τώρα, όλα τα μηνύματα που ο Jack έστειλε κατά την παρούσα συζήτηση θα εμφανιστούν στην οθόνη σας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έστειλε καθώς αγνοούταν. Αν δεν καθορίσετε χρήστη μετά την παύλα, η "λίστα αγνοουμένων" σας θα καθαριστεί εντελώς.

Υπ' όψιν πως μπορείτε να θέσετε άνω του ενός ονόματα χρηστών στην εντολή ignore (π.χ. "/ignore Jack,Helen,Alf" ή "/ignore - Jack,Alf"). Πρέπει να χωρίζονται με κόμμα (,), χωρίς κενά.

Κορυφή σελίδας


Δημόσια στοιχεία άλλων χρηστών:

Για να δείτε τα δημόσια στοιχεία άλλων χρηστών, πληκτρολογήστε την εντολή "/whois χρήστης" χωρίς εισαγωγικά.

Για παράδειγμα: /whois Jack

όπου 'Jack' είναι ο χρήστης. Αυτή η εντολή δημιουργεί ένα ξεχωριστό παράθυρο που δείχνει τα δημόσια στοιχεία του Jack.

Κορυφή σελίδας


Σώσιμο μηνυμάτων:

Για να σώσετε μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων) σε τοπικό HTML αρχείο, πληκτρολογήστε την εντολή "/save n" χωρίς εισαγωγικά.

Για παράδειγμα: /save 5

όπου '5' είναι ο αριθμός των πρόσφατων μηνυμάτων για σώσιμο. Απουσία n, όλα τα διαθέσιμα μηνύματα της αίθουσας θα καταλογισθούν.

Κορυφή σελίδαςΕντολές μόνο για το διαχειριστή/συντονιστές

Αποστολή ανακοίνωσης:

Ο διαχειριστής μπορεί να στείλει ανακοίνωση σε όλους τους χρήστες σε όλες τις αίθουσες, μέσω της εντολής Announce.

Για παράδειγμα: /announce Η αίθουσα δεν θα λειτουργήσει 8-10 απόψε λόγω εργασιών συντήρησης.

Κορυφή σελίδας


Εκδίωξη χρήστη:

Οι συντονιστές μπορούν να εκδιώξουν χρήστες και ο διαχειριστής μπορεί να εκδιώξει χρήστες και συντονιστές μέσω της εντολής Kick.

Για παράδειγμα, αν Jack είναι ο χρήστης προς εκδίωξη: /kick Jack

Κορυφή σελίδας


Προαγωγή ενός χρήστη σε συντονιστή:

Οι συντονιστές και ο διαχειριστής μπορούν να προάγουν έναν άλλο χρήστη σε συντονιστή μέσω της εντολής Promote.

Για παράδειγμα, αν Jack είναι το όνομα του προς προαγωγή χρήστη: /promote Jack

Μόνο ο διαχειριστής μπορεί να κάνει το αντίστροφο (υποβιβασμός συντονιστή σε απλό χρήστη) μέσω ενός συγκεκριμένου αρχείου. Δεν υπάρχει εντολή για τη λειτουργία αυτή.

Κορυφή σελίδας